Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayr'ul-Halefi, Nur Kahramanı, Üstad-ı Sâni Ahmed Hüsrev Altınbaşak

Bediüzzaman Hazretleri’nin Hayru’l-Halefi

Bediüzzaman Hazretleri’nin Hayru’l-Halefi

Risale-i Nur 'da Hüsrev Efendi’nin ileride Bediüzzaman Hazretleri'nin davasını devam ettirecek hayru'l-halefi olduğunu gösteren yerleri bir arada sunuyoruz. (daha&helliip;)

Hüsrev gibi bir Nur kahramanından –benim yerimde ve Nur’un şahs-ı mânevîsinin (manevi şahsiyetinin) çok ehemmiyetli bir mümessili (temsilcisi) olmasından- hiç bir cihetle gücenmemek elzemdir (çok lâzımdır).

Nur Hizmeti’nde idareciye ihtiyaç var mı?

Nur Hizmeti’nde idareciye ihtiyaç var mı?

Dinimizin ehemmiyetle üzerinde durduğu mevzulardan biri de Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlayan idareciler etrafında toplanmalarıdır. Pek çok âyet ve hadis-i…

İkinci Üstad

Hüsrev Efendi’nin, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin halefi olması ve ondan sonra Nur Talebeleri’nin ikinci bir üstadları olması Hazret-i Üstad’ın vefatından sonra…
Nur Talebeleri’nin Beyanları

Nur Talebeleri’nin Beyanları

Zübeyr Gündüzalp’in Hüsrev Efendi’ye Mektubu Bediüzzaman Hazretleri’ne ömrünün son on yılı içinde tam bir sadakatle hizmet eden Zübeyr Ağabey genç…
Hüsrev Efendi’nin Şifâhî Rivayetleri

Hüsrev Efendi’nin Şifâhî Rivayetleri

Bediüzzaman Hazretleri’nin, Hüsrev Efendi’nin kendisinden sonra hayru’l-halefi olacağına işaret eden Risale-i Nur'daki ifadeleri gibi pek çok beyanları vardır. Şimdi de…
Üçüncü Filiz

Üçüncü Filiz

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatının verdiği büyük teessür ve üzüntülerin üzerine bir de 1960 darbesinin eklenmesi cematte bir dağınıklığa sebeb olmuştu. Bu…

Şahsiyeti

Uzun yıllar hizmetinde bulunan Ispartalı yakın talebeleri, Hüsrev Efendi’nin şahsiyetini, insanlara karşı muamele tarzını ve dış görünüşünü şöyle anlatıyorlar: (daha&helliip;)

Hizmet Azmi

İşte Bediüzzaman Hazretleri’nin her şeyden tecrid edildiği bu dönemde, Hüsrev Efendi Isparta’da hizmetin merkez noktası olarak tâkat-i beşer fevkinde bir…
1 / 7
1234567