Gayret ve Fefakârlığı

Hizmet Azmi

İşte Bediüzzaman Hazretleri’nin her şeyden tecrid edildiği bu dönemde, Hüsrev Efendi Isparta’da hizmetin merkez noktası olarak tâkat-i beşer fevkinde bir…