Hizmet anlayışı

Müsbet Hareket

Bediüzzaman Hazretleri bütün mahkemelerinde asayişi ihlal edebilir diye itham edilmişti. Oysa hiçbir Nur Talebesi’nin asayişi ihlal ettiğine veya herhangi bir…

Helal Lokma

Hüsrev Efendi sohbetlerinde bilhassa içinde yaşadığımız âhirzaman fitnelerinden sakınmanın ehemmiyetinden bahsederdi. Bir talebesi bu mevzu ile ilgili bir hatırasını şöyle…