Nur Talebeleri’nin Beyanları

Nur Talebeleri’nin Beyanları

Zübeyr Gündüzalp’in Hüsrev Efendi’ye Mektubu Bediüzzaman Hazretleri’ne ömrünün son on yılı içinde tam bir sadakatle hizmet eden Zübeyr Ağabey genç…
Sohbetleri

Sohbetleri

Hüsrev Efendi öğlene kadar Kur’ân yazmakla vakit geçiriyor, öğleden sonra kapılarını ziyaretçilere açıyordu. “Bu kapıya gelip imanî bir mes’eleyi öğrenmek…
Genç Saidler ve Hüsrevler

Genç Saidler ve Hüsrevler

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından sonra Risale-i Nur Hizmeti’nin biteceğini, yok olacağını veya tamamen rotasından çıkacağını zannedenler yanılmışlardı. Zira başta Isparta olmak…

Risale-i Nur’un kahramanı Hüsrev, benim bedelime ölmek ve benim yerimde hasta olmak samimi ve ciddi istiyor. Ben de derim: Te’lif zamanı değil, şimdi neşir zamanıdır. Senin yazın, benim yazımdan ne derece ziyade ve neşre faideli ise, hayatın dahi Hizmet-i Nûriye’de benim bu azablı hayatımdan o derece faidelidir. Eğer benim elimden gelseydi, hayatımdan ve sıhhatimden size memnuniyetle verirdim.

Hüsrev, Türk milletinin mânevî büyük bir kahramanı ve bu vatanın bir halaskarıdır (kurtarıcısıdır) ve Türk milleti onun ile iftihar edecekbir hâlis fedakârıdır. Ve sırr-ı ihlâsa tam mazhar olduğundan benlik ve riyakârlık ve şöhretperestlik bulunmaması cihetiyle çok hizmet-i vataniye ve milliyesinden bir ikisini beyan etmek zamanı geldi. Bu zat müstesna ve şirin kalemiyle nurlardan altı yüz risaleye yakın yazmış ve vatanın her tarafına neşrederek komünist perdesi altında dehşetli ifsada çalışan anarşistliği kırdı ve tecavüzünü durdurdu ve bu mübarek vatanı ve bu kahraman milleti o zehirden kurtarmak için tesirli tiryakları her tarafa yetiştirdi. Türk gençlerini ve nesl-i atiyi büyük bir tehlikeden kurtarmaya vesile oldu.

Hüsrev Efendi’nin Şifâhî Rivayetleri

Hüsrev Efendi’nin Şifâhî Rivayetleri

Bediüzzaman Hazretleri’nin, Hüsrev Efendi’nin kendisinden sonra hayru’l-halefi olacağına işaret eden Risale-i Nur'daki ifadeleri gibi pek çok beyanları vardır. Şimdi de…
5 / 7
1234567