Şahsiyeti

Uzun yıllar hizmetinde bulunan Ispartalı yakın talebeleri, Hüsrev Efendi’nin şahsiyetini, insanlara karşı muamele tarzını ve dış görünüşünü şöyle anlatıyorlar: (daha&helliip;)

Isparta havalisinde yüzer genç Saidler ve Hüsrevler yetişmişler. Bu ihtiyar ve zaif Said, dünyadan kemal-i istirahat-ı kalp ile veda etmeye hazırdır.

İstikbale Dair Müjdeler

Bediüzzaman Hazretleri Âlem-i İslâm’ın en karanlık günlerinde bile “Allah’ın Rahmet’inden ümidinizi kesmeyin”((Zümer Sûresi, 54. âyet.)) mealindeki âyete ittibaen ümmet-i Muhammed’e…

Müsbet Hareket

Bediüzzaman Hazretleri bütün mahkemelerinde asayişi ihlal edebilir diye itham edilmişti. Oysa hiçbir Nur Talebesi’nin asayişi ihlal ettiğine veya herhangi bir…

Helal Lokma

Hüsrev Efendi sohbetlerinde bilhassa içinde yaşadığımız âhirzaman fitnelerinden sakınmanın ehemmiyetinden bahsederdi. Bir talebesi bu mevzu ile ilgili bir hatırasını şöyle…
6 / 7
1234567